Pravila nagradne igre „Ispričaj svoju priču“

 

Član 1. – Naziv i sjedište Organizatora

Organizator promocije i nagradne igre je privredno društvo Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Franjevačka br. 15, 71000 Sarajevo, JIB: 4200231550007 (u nastavku: Organizator).

 

Član 2. – Naziv nagradne igre, vrijeme i područje održavanja

Naziv nagradne igre je „Ispričaj svoju priču“ (“Nagradna igra”). Nagradna igra počinje 06.12.2019. godine i traje zaključno sa 31.01.2020. godine u 23:59 sati, na području Bosne i Hercegovine.

 

Član 3. – Svrha Nagradne igre

Cilj nagradne igre je promocija asortimana pića i brenda „Sarajevsko“.

 

Član 4. – Način učestvovanja u nagradnoj igri

Za učestvovanje u Nagradnoj igri je potrebno poslati svoju priču vezanu za brand „Sarajevsko“ i to putem web stranice i linka https://sarajevsko.ba/ispricaj-svoju-pricu/. U prijavi je potrebno navesti lične podatke: ime i prezime, e mail i broj telefona. Svaki učesnik s područja Bosne i Hercegovine svojom ispravnom prijavom u periodu od 06.12.2019. do 31.01.2020. godine učestvuje u Nagradnoj igri. Svaki pojedini učesnik može učestvovati s više priča. Priče se mogu dostavljati u formi priče,stiha,fotografije ili kratkog video filma.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri imaju sva fizička lica starija od 18 godina sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim uposlenika  društva „Sarajevska pivari“ d.d., Sarajevo i njihovih članova uže porodice. Organizator Nagradne igre poštuje privatnost svakog učesnika te se obavezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti lične podatke o učesnicima suprotno članu 5. ovih Pravila.

 

Član 5. – Objava podataka i sadržaja

Organizator Nagradne igre ima pravo objave imena i prezimena učesnika kao i njihovih priča na svojim društvenim mrežama i ostalim kanalima komunikacije. Organizator zadržava pravo da učesnike kontaktira putem dostavljenog broja telefona i e mail-a u svrhu budućih promotivnih aktivnosti .Učešćem u nagradnoj igri dobitnici nagrada potvrđuju svoju saglasnost da se njihovo ime i prezime, dostavljene priče, lični podaci i/ili audio, video i foto zapisi koriste na reklamnim i promotivnim materijalima i u svim medijima, bez prava na naknadu i bez vremenskog ograničenja ili ograničenja u broju korištenja. Učesnici su slanjem svoje priče dali dozvolu za objavu i korištenje ovih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH

 

Član 6. – Nagradni fond

Ukupni nagradni fond uključuje: organizovanje party-a za dobitnika i maksimalno 50 osoba u Sarajevsko Pub-u „Minjon“, Sarajevo maksimalne vrijednosti 1.100,00 KM (hiljaduistotinu konvertibilnih maraka), proizvode iz asortimana Organizatora u količini tjelesne težine dobitnika maksimalne vrijednosti 250,00 KM (dvijestotineipedeset konvertibilnih maraka) i poklon vaučer u iznosu od 50,00 KM (pedeset konvertibilnih maraka) koji je moguće  iskoristiti u jednom od Sarajevsko pub-ova (Minjon, pub u ul. Koturova ili pub u ul. Maršala Tita). Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 1.400,00 KM(slovima: hiljaduičetiristotine konvertibilnih maraka). Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili bilo koji drugi proizvod.

 

 Član 7. – Odabir dobitnika nagrada

Odabir dobitnika nagrada će se obaviti dana 07.02.2020. godine u prostorijama Organizatora, ul. Franjevačka 15, Sarajevo, u prisutnosti komisije koju imenuje Organizator a koja se sastoji od tri člana. Komisija će provjeriti da li su ispunjeni uslovi iz člana 4. ovih Pravila za sve učesnike Nagradne igre.

 

Član 8. – Objava dobitnika Nagradne igre

Rezultati Nagradne igre će biti objavljeni na web i Facebook stranici Organizatora po završetku Nagradne igre a najkasnije do 10.02.2020. godine.

 

Član 9. – Preuzimanja nagrada

Nagrada poklon vaučer i proizvodi iz asortimana Organizatora se preuzimaju u prostorijama Organizatora, preostalu nagradu – organizovanje party-a u Pub-u „Minjon“,Sarajevo dobitnik će iskoristiti u skladu sa naknadnim dogovorom sa Organizatorom. Organizator preuzima obavezu dostave nagrada i/ili kontaktiranja dobitnika u cilju ostvarivanja nagrade u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od završetka Nagradne igre. Navedeni rok može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku Organizator nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog objektivnih razloga ili više sile. Učesnici se obavezuju biti dostupni putem kontakta koji su naveli u prijavi. Ukoliko dobitnici nagrade ne preuzmu svoje nagrade u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema obavijesti o osvojenoj nagradi, gube pravo na nagradu.

 

Član 10. – Rješavanje sporova

U slučaju spora između Organizatora i učesnika Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 

Član 11. – Pravila Nagradne igre

Način učestvovanja i Pravila Nagradne igre biće objavljena na web stranici Organizatora i u dnevnom listu „Oslobođenje“ po dobijanju odobrenja od strane Federalnog ministarstva finansija. Svi učesnici Nagradne igre su saglasni s objavljenim Pravilima Nagradne igre.

 

Član 12. – Ostale odredbe

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalifikovati učesnika, za vrijeme trajanja Nagradne igre, u sljedećim slučajevima:

  1. Ukoliko prijavljene priče sadrže elemente mržnje, diskriminacije, rasne ili bilo kakve druge netrpeljivost, vrijeđanja na nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi te ukoliko nisu u skladu sa društvenim vrijednostima koje promiče društvo „Sarajevska pivara“ d.d., Sarajevo.
  2. Ukoliko učesnik prekrši Pravila ili ostavi netačne lične podatke.
  3. Ukoliko su prijavljene priče zaštićene autorskim pravima trećih lica ili su autorsko djelo trećih lica. .
  4. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost Nagradne igre.

 

Nagradna igra se može prekinuti ukoliko ne bude dostavljen dovoljan broj prijavljenih priča i/ili  ukoliko dostavljene priče ne budu udovoljile propisanim kriterijima. Takođe, Organizator zadržava pravo odgode ili prekida Nagradne igre u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti u toku odvijanja Nagradne igre, te u slučajevima više sile.

 

Broj: 12493/19

Datum:20.11.2019. godine

 

v.d. direktor

Azur Mandžuka